"Do final e do comezo"

Exposición de traballos finais de grao en Belas Artes 2022
Pazo da Cultura de Pontevedra.

Proxecto: "Do final e do comezo"
Organiza: Concello de Pontevedra, Servizo de Infraestructuras Culturais
e Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo.
Temporalidade: do 8 de setembro ao 30 de outubro de 2022.
Comisariado e coordinación técnica: VACIOCERO.